یاری به کودکان اوتیسم در مجمع خیرین سلامت سیرجان

در تاریخ 1396/04/17 با حضور مدیر عامل مجمع خیرین سلامت آقای قربانی و مدیریت انجمن اوتیسم سیرجان و سرکار خانم کاظمی جلسه ای تشکیل و با توجه به افزایش کودکان اوتیسمی مقرر گردید طرح غربالگیری انجام تا در خصوص پیشگیری و درمان بر اساس وضعیت موجود برنامه ریزی به عمل آید وتامین مکانی مناسب به منظور ارائه خدمات به این ... ادامه مطلب

طرح غربالگری سرطان سینه بانوان سیرجان

مجمع خیرین سلامت سیرجان با کمک خیرین گرانقدر وکمیته بانوان مجمع خیرین سلامت سیرجان موفق به راه اندازی طرح غربالگری سرطان سینه بانوان شده است . در این طرح که در حال اجراست ، تلاش بر این است که خانمهای 20 تا 45 ساله ... ادامه مطلب

فعالیت های کارگروه ورزش درمانی M.S کمیته بانوان سیرجان

نشست تعدادی از اعضای کمیته بانوان مجمع خیرین سلامت سیرجان به یاری خداوند وبا کمک خیرین محترم سیرجانی در تاریخ 1396/03/20 بر گزار گردید .کمیته بانوان مجمع موفق به برگزاری کلاس های ورزشی برای بیماران مبتلا به M.S وانجام تمرینات خاص برای این بیماران شده است . ... ادامه مطلب