آخرین اخبار CSR

اهداف و ماموریت ها

-جلب مشارکت های شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی در چارچوب CSR برای رفع مشکلات حوزه سلامت مردم
- طراحي و اجراي دوره‌‌هاي آموزشي (ترويج و افزايش آگاهي) در حوزه CSR
- تدوین بسته آموزشی CSRH برای مدیران و کارشناسان سراسر کشور
- تدوين و بومي‌سازي نظام‌‌هاي تشويقي شرکت ها/سازمان ها برای اجرای پروژه های CSRH
- كمك به انجام پروژه ‌هاي مسئوليت اجتماعي در بنگاه‌‌هاي اقتصادی کشور
- تعريف و انجام پروژه‌‌هاي مطالعات پژوهشي در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی
- فرهنگ سازي و انتشار مفاهيم نظري و عملي