افتتاح خانه بهداشت احمد آباد

در سفر معاون هماهنگی امور استانهای مجمع خیرین سلامت جناب آقای غنیان به شهرستان شاهرود خانه بهداشت احمد آباد در تاریخ 94/8/5 مورد بهره برداری قرار گرفته و با مشارکت خیر مرحومه زهرا علی توتونچی در سال 94 به ثبت رسید و مابقی از محل کمک های مجمع خیرین سلامت کشور و مجمع خیرین سلامت شاهرود به احداث رسید . ... ادامه مطلب