کلنگ احداث اقامتگاه همراه بیمار (همراه سرا) در کرمانشاه به زمین زده شد

آقای سیّد رضا نیّری مشاور وزیر بهداشت و دبیرکل مجمع خیرین سلامت به همراه هیئتی مرکب از مسئولان این مجمع به منظور شرکت در همایش خیرین به استان کرمانشاه سفر کرد .

بنا به گزارش روابط عمومی و تبلیغات مجمع خیرین سلامت روز شنبه مورخ 92/2/7 مراسم باشکوهی در سالن اجتماعات بیمارستان 515 تختخوابی امام رضا (ع) کرمانشاه برگزار شد .

... ادامه مطلب

کلنگ احداث اقامتگاه همراه بیمار (همراه سرا) در کرمانشاه به زمین زده شد

آقای سیّد رضا نیّری مشاور وزیر بهداشت و دبیرکل مجمع خیرین سلامت به همراه هیئتی مرکب از مسئولان این مجمع به منظور شرکت در همایش خیرین به استان کرمانشاه سفر کرد .

بنا به گزارش روابط عمومی و تبلیغات مجمع خیرین سلامت روز شنبه مورخ 92/2/7 مراسم باشکوهی در سالن اجتماعات بیمارستان 515 تختخوابی امام رضا (ع) کرمانشاه برگزار شد .

... ادامه مطلب