خانم نیکو رزم ، بانوی نیک اندیش کرمانشاهی

تاریخ مملکت اسلامی ما ایران عزیز سرشار از محبت و عاطفه بوده و هست و در تاریخ این سرزمین پاک  هر گاه دردمندی دل خسته و تن آزرده دست استمداد بر آستان الهی به آسمان برده امداد سپید ولایی منادی صلح و سلامت را مرحم زخم ها و آرامش بخش جانش یافته است .

این بار نیز با اندیشه والای بانویی نیکوکار با الگو گرفتن از خانم حضرت فاطمه زهراء (س) با ایثار مال در عرصه سلامت نامی نیک و ماندگار بر جای گذاشت .اینگونه حرکتها یادآور و استمرار اخلاص رزمندگان و ایثار شهداء و جانبازان در راه جهاد با کفر است .

... ادامه مطلب

خانم نیکو رزم ، بانوی نیک اندیش کرمانشاهی

تاریخ مملکت اسلامی ما ایران عزیز سرشار از محبت و عاطفه بوده و هست و در تاریخ این سرزمین پاک  هر گاه دردمندی دل خسته و تن آزرده دست استمداد بر آستان الهی به آسمان برده امداد سپید ولایی منادی صلح و سلامت را مرحم زخم ها و آرامش بخش جانش یافته است .

این بار نیز با اندیشه والای بانویی نیکوکار با الگو گرفتن از خانم حضرت فاطمه زهراء (س) با ایثار مال در عرصه سلامت نامی نیک و ماندگار بر جای گذاشت .اینگونه حرکتها یادآور و استمرار اخلاص رزمندگان و ایثار شهداء و جانبازان در راه جهاد با کفر است .

... ادامه مطلب