بنا بر گزارش دریافتی از همکاران پر تلاشمان در مجمع خیرین استان کردستان ، مختصری از عملکرد این دفتر از ابتدای تاسیس در سال 1388 تا پایان سال 1389 را به اطلاع می رساند.
روابط عمومی مجمع خیرین سلامت کشور برای ایشان و تمامی خیرینی که در اجرای این برنامه ها مشارکت داشته اند، سلامتی و رضایت حق تعالی آرزوی می نماید.

 

 

عملکرد مجمع خیرین استان کردستان در سال های 1388 و 1389


الف- پروژه‌هاي خاتمه يافته
1.    اتمام عمليات و بهره برداري از ساختمان بخش دياليز بيمارستان بوعلي شهرستان مريوان با زيربناي 418 مترمربع و 12 تخت با هزينه 250ميليون تومان تأمين شده توسط خيرين محترم خانواده روزچنگ و تجهيز و راه اندازي توسط دانشگاه علوم پزشكي با هزينه 27 ميليون تومان درنيمه اول سال 1388.
2.    اتمام عمليات و بهره‌برداري از ساختمان بخش دياليز در طبقه دوم بيمارستان شهرستان سقز با زيربناي 400 متر مربع و 15 تخت با هزينه 120ميليون تومان تأمين شده توسط خيرمقدم جناب آقاي محمد فروزش و مساعدت جناب آقاي محمد روحاني‌زاده در اجراي ساختمان. تاريخ افتتاح نيمه اول سال 1389، تجهيز و راه اندازي با هزينه 20 ميليون تومان توسط دانشگاه.
3.    اتمام عمليات و بهره‌برداري از ساختمان بخش دياليز بيمارستان امام حسين(ع) شهرستان بيجار با زير بناي 311 مترمربع و 10تخت با هزينه 100ميليون تومان توسط 16تن از خيرين محترم شهرستان. این بیمارستان با تامین هزینه 25 میلیون تومان از سوی دانشگاه علوم پزشکی همدان تجهیز گردیده و در نيمه دوم سال 1389 افتتاح شد.
4.    احداث ساختمان درمانگاه تخصصي در محوطه بيمارستان امام حسين(ع) شهرستان بيجار با زيربناي312 متر مربع و هزينه 250 ميليون تومان توسط آقاي مهندس ابوالقاسم ا… مرادي و ساير خيرين شهرستان و تجهيز و راه اندازي با هزينه 25 ميليون تومان توسط دانشگاه که در نيمه دوم سال1389 بهره برداري شده است. در حال حاضر این درمانگاه نیازمند نياز باقيمانده تكميل نما و محوطه سازي مي‌باشد.
5.    احداث ساختمان مركز ناباروري در محوطه بيمارستان بعثت سنندج با زيربناي 400 مترمربع و هزينه برآورد شده 350 ميليون تومان توسط خير محترم مرحوم روانشاد، حاج جعفر ضمير که در حال حاضر آماده بهره برداري و افتتاح می باشد.
6.    احداث ساختمان بخش كودكان در طبقه دوم بيمارستان صلاح‌الدين ايوبي بانه با زيربناي 400 متر مربع و هزينه 150 ميليون تومان توسط خير محترم جناب آقاي كريم محمودي و تجهيز توسط دانشگاه با هزينه 25 ميليون تومان که از نيمه دوم سال 1389 بهره برداری از آن آغاز گردیده است.
7.    اهداء يك باب ساختمان سُنتي ساز با زيربناي 980 مترمربع و زيربناي 450 مترمربع در دو طبقه به ارزش برآورد شده يك ميليارد تومان توسط خير محترم جناب آقاي حاج محمد رئوف پينجويني در شهر سنندج جهت ايجاد مركز بهداشتي درماني شهري در سال 1390.
8.    ايجاد مركز سي تي اسكن شهرستان بانه، شامل: تهيه و نصب يك دستگاه سي تي اسكن زيمنس اسپرال دواسلايس در فضاي 63 متر مربع احداثي در مجموعه بيمارستاني صلاح الدين ايوبي که از مبلغ کل 700 میلیون ریال، مبلغ 220 ميليون تومان آن توسط جمعي از خيرين محترم شهرستان بانه پرداخت شده و 480 ميليون تومان تتمه اعتبار موردنياز از سوی دانشگاه تأمين گرديده است. این دستگاه در شش ماهه اول سال 1389 بهره‌برداري و مورد استفاده شهروندان قرار گرفت.
9.    حصاركشي محوطه خانه بهداشت روستاي گاوشان شهرستان كامياران توسط خيرين محترم و اهالي روستا در سال1389.

ب- زمين واگذار شده :
1.    واگذاري يك قطعه زمين به مساحت 7/224 مترمربع در شهر مريوان توسط شوراي روحانيون شهرستان به ارزش 15 ميليون تومان جهت اجراي پروژه‌هاي بهداشتي در سال 1390.
2.    اهداء يك قطعه زمين به مساحت 300مترمربع در روستاي گومه‌اي شهرستان ديواندره به منظور احداث خانه بهداشت توسط خيرين محترم جناب آقايان عبدالرحمن، سعيد و عباس درافشان به ارزش 3 ميليون تومان در سال 1390.
3.    اهداء يك قطعه زمين به مساحت150مترمربع در روستاي بيار كامياران جهت احداث ساختمان خانه بهداشت توسط خيرين محترم جناب آقايان فريدون شريفي و عليمراد اماني به ارزش 13ميليون تومان در سال 1390.
4.    اهداء يك قطعه زمين به مساحت 143 مترمربع در روستاي برده‌بوك شهرستان بانه، جهت احداث خانه بهداشت توسط خير محترم جناب آقاي عثمان قادري به ارزش3ميليون تومان در سال 1389.
5.    اهداء يك قطعه زمين به مساحت 88 مترمربع در روستاي سورين شهرستان بانه، جهت احداث خانه بهداشت توسط خير  محترم جناب آقاي حسن رسولي به ارزش 2/2 ميليون تومان در سال 1389.
6.    اهداء يك قطعه زمين به مساحت100 مترمربع در روستاي رشيد قلعه شهرستان بانه، جهت احداث خانه بهداشت توسط خيرمحترم، جناب آقاي حسن رسولي به ارزش 2/2 ميليون تومان در سال 1389.
7.    اهداء يك قطعه زمين به مساحت 333 مترمربع در روستاي رشيد قلعه شهرستان بانه، جهت احداث مركز بهداشتي درماني توسط خيرين محترم اهالي روستا به ارزش 11 ميليون تومان درسال 1389.
8.    اهداء يك قطعه زمين به مساحت 154 مترمربع در روستا سرسول شهرستان بانه جهت خانه بهداشت به ارزش78/1 ميليون تومان توسط خيرين محترم جناب آقايان حسن امين پور، شريف رحيمي و احمد معصومي در سال 1389.
9.    اهداء يك قطعه زمين به مساحت 225 مترمربع در روستاي نوده شهرستان بانه، جهت احداث خانه بهداشت به ارزش 8/1 ميليون تومان توسط خير محترم آقاي غريب كريمي در سال 1389.
10.    اهداء يك قطعه زمين به مساحت 200مترمربع در روستاي كوپيچ سفلي شهرستان بانه، جهت احداث خانه بهداشت ارزش 6 ميليون تومان توسط خيرين محترم جناب آقايان فتاح، شريف و صالح صالحي در سال 1389.
11.    اهداء يك قطعه زمين به مساحت 253 مترمربع در روستاي ولي‌آباد شهرستان بانه، جهت احداث خانه بهداشت به ارزش 8/3ميليون تومان توسط خير محترم جناب آقاي رضا محمودي درسال 1388.
12.    اهداء يك قطعه زمين به مساحت 300مترمربع در روستاي سالوك شهرستان بانه، جهت احداث خانه بهداشت به ارزش1/2 ميليون تومان توسط خيرين محترم جناب آقايان اسماعيل و اميد رحيمي در سال 1388.
13.    اهداء يك قطعه زمين به مساحت300متر مربع در روستاي نعل شكن شهرستان ديواندره جهت احداث خانه بهداشت به ارزش 2ميليون تومان توسط خير محترم جناب آقاي عطا دست زن در سال 1389.
14.    اهداء يك قطعه زمين به مساحت300متر مربع در روستاي كاني‌سانان شهرستان مريوان جهت احداث خانه بهداشت به ارزش 6 ميليون تومان توسط خير محترم آقاي احمد حيدري در سال 1389.
15.    اهداء يك قطعه زمين به مساحت 300متر مربع در روستاي ونينه عليا شهرستان مريوان جهت احداث خانه بهداشت به ارزش 350/4 ميليون تومان توسط خير محترم جناب آقاي اقبال زماني در سال 1389.
16.    اهداء يك قطعه زمين به مساحت 144متر مربع در روستاي گاگل شهرستان مريوان، جهت احداث خانه بهداشت به ارزش 350/4 ميليون تومان توسط خير محترم جناب آقاي رئوف بال در سال 1389.
17.    اهداء يك قطعه زمين به مساحت 289 متر مربع در روستاي ريخلان شهرستان مريوان، جهت احداث خانه بهداشت به ارزش 120 ميليون تومان توسط گروهي از خيرين محترم در سال 1388.
18.    اهداء يك قطعه زمين به مساحت 3000 متر مربع در روستاي سلين شهرستان سروآباد، جهت احداث مركز بهداشتي درماني به ارزش 120 ميليون تومان توسط گروهي از خيرين محترم در سال 1388.
19.    اهداء يك قطعه زمين به مساحت 300 متر مربع در روستاي گله شهرستان مريوان، جهت احداث خانه بهداشت به ارزش 9/7 ميليون تومان توسط خير محترم جناب آقاي عبدالله دست افكن در سال 1388.
20.    اهداء يك قطعه زمين به مساحت 300 متر مربع در روستاي دوپلوره شهرستان مريوان، جهت احداث خانه بهداشت به ارزش 5/4 ميليون تومان توسط خير محترم جناب آقاي ابوبكر قادري در سال 1388.

ج- پروژه هاي در حال اجرا:
1.    احداث آزمايشگاه تشخيص طبي شهرستان بانه با زيربناي 418 مترمربع و برآورد هزينه 300 ميليون تومان توسط خير محترم جناب آقاي حاج محمد شافعي شروع ساخت سال 1389 پيش بيني خاتمه عمليات و بهره برداري اذرماه سالجاري.
2.    احداث و ايجاد بخش تالاسمي در طبقه فوقاني بيمارستان صلاح‌الدين ايوبي شهرستان بانه با زير بناي 100مترمربع و برآورد هزينه 120ميليون تومان توسط خير محترم جناب آقاي حاج بهاء‌الدين صالح‌زاده شروع ساخت سال 1389 پيش بيني خاتمه عمليات و بهره برداري آذرماه سالجاري.
3.    احداث كلينيك و مركز ديابت با زيربناي450 مترمربع در محوطه بيمارستان توحيد سنندج با برآورد هزينه 300ميليون تومان توسط خانواده محترم لطفي که در سال جاری عملیات ساخت آن شروع گردیده است.

د- تجهيزات اهدايي:
1.    تجهيزات پزشكي اهدايي مردم خير و نيكوكار استان به ارزش 136.650 ميليون تومان شامل اقلام :
سيستم سانترال بخش‌هاي بيمارستاني، تخت مريض خواب، ساكشن، دستگاه نوار قلب(ECG)، ويلچر، تخت سه شكن بيمارستاني، تشك بيمار(بزرگسال وكودكان) ، دستگاه اكوكارديوگرافي، اتوكلاو، اتوسكوپ، ماساژور، فشارسنج ديجيتال، سونيكيد، برانكارد، اتوسكوپ، دستگاه اندوسكوپ، دستگاه تست خون، كپسول اكسيژن و مانومتر، فتوتراپي، وارمر، ميز قد و وزن، تشك طبي، دستگاه دياليز و دستگاه تخصصي ارتوپدي CMR و …
2.    تجهيزات و ملزومات غير پزشكي و مصرفي اهدايي مردم خير و نيكوكار استان به ارزش 90 ميليون تومان شامل اقلام:
آب سردكن، كولر(آبي و گازي)، يخچال، دستگاه فتوكپي و تكثير، امتياز تلفن ثابت، صندلي، دستگاه فاكس، شيرآب  پدالي، لامپ، آبگرمكن، كمدلباس، روبالشي، ملحفه، پتو بزرگسال و اطفال، صندلي تاشو همراه مريض، تلويزيون، ويدئو، سايه‌بان، ردياب و …

هـ – پرداخت نقدی:
اهداء وجه نقد و مصالح ساختماني به ارزش 35 ميليون تومان .

روابط عمومی مجمع خیرین سلامت کشور

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *