قدردانی مردم از نیکوکار عرصه سلامت ، مرحوم محمد علی فرشچیان

بنا بر خبر دریافتی از مجمع خیرین سلامت استان همدان، مراسم سالگرد درگذشت نیکوکار گرامی، مرحوم محمد علی فرشچیان در شهر همدان برگزار گردید. این مراسم که با فراخوان مجمع خیرین استان همدان و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی در مسجد مهدیه همدان برگزار گردید، از خدمات ارزشمند این نیکوکار گرامی در ساخت مراکز درمانی و آموزشی تجلیل به عمل آمد.

... ادامه مطلب

قدردانی مردم از نیکوکار عرصه سلامت ، مرحوم محمد علی فرشچیان

بنا بر خبر دریافتی از مجمع خیرین سلامت استان همدان، مراسم سالگرد درگذشت نیکوکار گرامی، مرحوم محمد علی فرشچیان در شهر همدان برگزار گردید. این مراسم که با فراخوان مجمع خیرین استان همدان و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی در مسجد مهدیه همدان برگزار گردید، از خدمات ارزشمند این نیکوکار گرامی در ساخت مراکز درمانی و آموزشی تجلیل به عمل آمد.

... ادامه مطلب