معاون امور استانهای مجمع خیرین سلامت کشور به همراه اعضای مجمع خیرین مازندران از پروژه های در حال ساخت بیمارستان امام خمینی(ره) ساری بازدید کردند+تصاویر


دکتر غنیان معاون امور استانهای مجمع خیرین سلامت کشور به همراه اعضای مجمع خیرین مازندران از پروژه های در حال ساخت بیمارستان امام خمینی(ره) ساری بازدید کردند.

در این بازدید معاون امور استانهای مجمع خیرین سلامت کشور با همراهی طهماسب پور مدیرعامل مجمع خیرین مازندران و دکتر خاکساریان مشاور مدیرعامل از بخش های مختلف بیمارستان امام خمینی(ره) ساری بازدید کردند

... ادامه مطلب