افتتاح مرکز بهداشتی درمانی خیرساز روستایی خامسان کامیاران

افتتاح مرکز بهداشتی درمانی خیرساز روستایی خامسان کامیاران

 

به گزارش مجمع خیرین سلامت کردستان مرکز بهداشتی درمانی روستایی خامسان کامیاران  با حضور مسئولین و مدیران ، معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و جمعی از خیرین با استقبال گرم و پرشور اهالی منطقه افتتاح و مورد بهره برداری رسمی قرار گرفت.

... ادامه مطلب