تقدیر از بانوان خیر در مراسم روز گراش

همایش تجلیل از خیرین سلامت استان همدان