برگزاری اردوی جهادی کاروان سلامت در مناطق سیل زده مازندرانروز پنج شنبه مورخ 22 فروردین 98 برنامه جهادی کاروان سلامت از سوی سازمان مردم نهاد خیریه همت عالی مازندران با همکاری شورای مشارکت زنان مجمع خیرین سلامت استان مازندران در روستای سیل زذه کردخیل ساری  برگزار گشت. در این برنامه جهادی که آقای طهماسب پور مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان و خانم دکتر زمانی رئیس شورای مشارکت زنان این مجمع در آن حضور داشتند خدماتی از قبیل ویزیت تخصصی، آموزش و داروی رایگان به مردم منطقه ارائه شد.