×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 332

حمایت از بیماران نیازمند

5

اهدا کننده (ها)

Rl. 1250000

اهدا شده تا کنون

426

روزهای سپری شده

Rl. 100000000

هزینه مورد نیاز

کمک مالی | استان تهران | بدون سود


ایزد منان عزت همه بندگانش را دوست دارد، همچنین دوست دارد تا نیاز اقشار ضعیف جامعه ب ...Read more

PROMOTER
Default Avatar
vahid حمایت از بیماران نیازمند

Campaign creator has disabled public viewing of donations
No reports posted yet!
تست توضیحات