حمایت از بیماران مبتلا به کرونا

3

اهدا کننده (ها)

Rl. 10080000

اهدا شده تا کنون

121

روزهای سپری شده

Rl. 100000000

هزینه مورد نیاز

کمک مالی | استان تهران | بدون سود


PROMOTER
Default Avatar
مجمع خیرین سلامت کشور مجمع خیرین سلامت کشور
s.niknam@gmail.com
Campaign creator has disabled public viewing of donations
No reports posted yet!
تست توضیحات