نشست صمیمی امام جمعه محترم ونماینده مقام معظم رهبری دراستان کرمانشاه بااعضاء محترم هیات مدیره وشورای بانوان وشورای جوانان مجمع خیرین سلامت

نشست صمیمی امام جمعه محترم ونماینده مقام معظم رهبری دراستان کرمانشاه بااعضاء محترم هیات مدیره وشورای بانوان ... ادامه مطلب