افتتاح مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی ابراهیم آباد دیواندره

افتتاح پروژه خیر ساز مرکز بهداشتی ودرمانی ابراهیم آباد در ششمین روز هفته سلامت در ششمین روز از هفته سلامت(روز اقدام و عمل) پروژه خیّرساز مرکز بهداشتی درمانی ابراهیم آباد شهرستان دیواندره با حضور قائم مقام وزیر در استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی، فرماندار ، امام جمعه شهرستان و مسئولین ادارات و ارگانها، معتمدین محلی و خیّرین و اهالی روستا افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. این پروژه با زیربنای650 مترمربع مشتمل بر واحدهای اتاقهای معاینه پزشک، مامایی، داروخانه، بهداشت مادر و کودک، بهداشت محیط، تزریقات و پانسمان و دو سرویس مجزا جهت اسکان پزشکان و پرسنل با هزینه خیّر نیک اندیش جناب آقای مهندس داود مهرعلیان در زمینی به مساحت 1200 مترمربع و هزینه 650 میلیون تومان و با بهره مندی از کلیه امکانات مورد نیاز و سیستم سرمایشی و گرمایشی جهت ارائه خدمات به 6450 نفر جمعیت تحت پوشش مرکز و 10 خانه بهداشت و14 روستای اقماری احداث گردیده است.و درحال حاضر علاوه بر حضور کلیه پرسنل واحدهای ذیربط دو پزشک نیزدر این مرکز مشغول انجام وظیفه می باشند. در این مراسم فرماندار محترم، امام جمعه محترم و رئیس محترم دانشگاه طی بیاناتی از این اقدام خیّر خواهانه تقدیر و تشکر نمودند. شایان ذکر است که این خیر ارجمند تاکنون بالغ بر دو میلیارد تومان کمک نقدی جهت اجرای پروژه های بهداشتی و درمانی ،زایشگاه ،کلینیک دیابت، احداث دو مرکز بهداشتی درمانی و همچنین سه دستگاه دیالیز و در امور فرهنگی به استان کمک واهداء نموده اند. مهدی علی مسمیر مدیرعامل مجمع خیّر ین سلامت استان ضمن اعلام مراتب فوق از خیّر محترم و کلیه کسانیکه در اجرای این اقدام خداپسندانه مجمع خیرین سلامت کردستان را یاری نموده اند تقدیر و تشکر نموده و از خداوند سبحان جهت همگی حسن ثواب و اجرا خیّر آرزو نمودند.

... ادامه مطلب

افتتاح مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی ابراهیم آباد دیواندره

افتتاح پروژه خیر ساز مرکز بهداشتی ودرمانی ابراهیم آباد در ششمین روز هفته سلامت در ششمین روز از هفته سلامت(روز اقدام و عمل) پروژه خیّرساز مرکز بهداشتی درمانی ابراهیم آباد شهرستان دیواندره با حضور قائم مقام وزیر در استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی، فرماندار ، امام جمعه شهرستان و مسئولین ادارات و ارگانها، معتمدین محلی و خیّرین و اهالی روستا افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. این پروژه با زیربنای650 مترمربع مشتمل بر واحدهای اتاقهای معاینه پزشک، مامایی، داروخانه، بهداشت مادر و کودک، بهداشت محیط، تزریقات و پانسمان و دو سرویس مجزا جهت اسکان پزشکان و پرسنل با هزینه خیّر نیک اندیش جناب آقای مهندس داود مهرعلیان در زمینی به مساحت 1200 مترمربع و هزینه 650 میلیون تومان و با بهره مندی از کلیه امکانات مورد نیاز و سیستم سرمایشی و گرمایشی جهت ارائه خدمات به 6450 نفر جمعیت تحت پوشش مرکز و 10 خانه بهداشت و14 روستای اقماری احداث گردیده است.و درحال حاضر علاوه بر حضور کلیه پرسنل واحدهای ذیربط دو پزشک نیزدر این مرکز مشغول انجام وظیفه می باشند. در این مراسم فرماندار محترم، امام جمعه محترم و رئیس محترم دانشگاه طی بیاناتی از این اقدام خیّر خواهانه تقدیر و تشکر نمودند. شایان ذکر است که این خیر ارجمند تاکنون بالغ بر دو میلیارد تومان کمک نقدی جهت اجرای پروژه های بهداشتی و درمانی ،زایشگاه ،کلینیک دیابت، احداث دو مرکز بهداشتی درمانی و همچنین سه دستگاه دیالیز و در امور فرهنگی به استان کمک واهداء نموده اند. مهدی علی مسمیر مدیرعامل مجمع خیّر ین سلامت استان ضمن اعلام مراتب فوق از خیّر محترم و کلیه کسانیکه در اجرای این اقدام خداپسندانه مجمع خیرین سلامت کردستان را یاری نموده اند تقدیر و تشکر نموده و از خداوند سبحان جهت همگی حسن ثواب و اجرا خیّر آرزو نمودند.

... ادامه مطلب