کمک خیر کردستانی برای خرید کولر گازی بخش دیالیز بیمارستان دیواندره چاپ

مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان کردستان از کمک 15 میلیون ریالی خیر کردستانی برای خرید یک دستگاه کولر گازی جهت استفاده در بخش دیالیز بیمارستان امام خمینی شهرستان دیواندره خبر داد

... ادامه مطلب

کمک خیر کردستانی برای خرید کولر گازی بخش دیالیز بیمارستان دیواندره چاپ

مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان کردستان از کمک 15 میلیون ریالی خیر کردستانی برای خرید یک دستگاه کولر گازی جهت استفاده در بخش دیالیز بیمارستان امام خمینی شهرستان دیواندره خبر داد

... ادامه مطلب