افتتاح بخش های بازسازی و بهینه سازی شده بیمارستان شهدای تجریش

بازسازی 14 اتاق عمل و بخش ریکاوری ، تفکیک ورودی و خروجی بیماران و اطاق های پشتیبانی بیمارستان شهداء که توسط صنف آهن و فولاد به عنوان حامی سلامت این بیمارستان ، بازسازی و بهینه سازی شده بود ، افتتاح شد .

بنا به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی مجمع خیرین سلامت صبح روز سه شنبه ، 1392/3/21 طی مراسمی در بیمارستان شهدای تجریش تهران ، 14 اطاق عمل ، بخش ریکاوری ، تفکیک ورودی و خروجی بیماران و اطاق های پشتیبانی این مرکز که به همت صنف آهن و فولاد بازسازی و تجهیز شده بود با حضور آقای نیری مشاور وزیر بهداشت و آقای نوده فراهانی مشاور رئیس جمهور و ریاست اصناف کشور افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت .

... ادامه مطلب

افتتاح بخش های بازسازی و بهینه سازی شده بیمارستان شهدای تجریش

بازسازی 14 اتاق عمل و بخش ریکاوری ، تفکیک ورودی و خروجی بیماران و اطاق های پشتیبانی بیمارستان شهداء که توسط صنف آهن و فولاد به عنوان حامی سلامت این بیمارستان ، بازسازی و بهینه سازی شده بود ، افتتاح شد .

بنا به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی مجمع خیرین سلامت صبح روز سه شنبه ، 1392/3/21 طی مراسمی در بیمارستان شهدای تجریش تهران ، 14 اطاق عمل ، بخش ریکاوری ، تفکیک ورودی و خروجی بیماران و اطاق های پشتیبانی این مرکز که به همت صنف آهن و فولاد بازسازی و تجهیز شده بود با حضور آقای نیری مشاور وزیر بهداشت و آقای نوده فراهانی مشاور رئیس جمهور و ریاست اصناف کشور افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت .

... ادامه مطلب