•  

    تماس با ما

    71149000 (98+)

  •  

    ایمیل

    info@salamat-charity.ir

انتخابات مجمع خیرین سلامت شهرستان چالوسدر روز سه شنبه مورخ 97/10/18 راس ساعت 9 صبح انتخابات اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت شهرستان چالوس با حضور امام جمعه محترم شهرستان، نماینده فرماندار، مسئولین شبکه بهداشت، مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان مازندران، نماینده دانشگاه علوم پزشکی مازندران و جمعی از خیرین شهرستان در دفتر فرمانداری برگزار و پس از تبادل نظر اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت شهرستان انتخاب شدند.

افتتاح مجمع خیرین سلامت شهرستان تنکابن
در روز سه شنبه مورخ 20/9/1397 راس ساعت 9:00 طی جلسه ای با حضور امام جمعه محترم ، مسئولین شبکه بهداشت ، اعضای هیئت مدیره مجمع شهرستان و مدیرعامل مجمع استان، مجمع خیرین سلامت شهرستان تنکابن افتتاح شد.

انتخابات مجمع خیرین سلامت شهرستان رامسردر روز دوشنبه مورخ 97/10/17 راس ساعت 10 صبح جلسه انتخابات اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت شهرستان رامسر با حضور امام جمعه محترم شهرستان، نماینده فرماندار، مسئولین شبکه بهداشت، مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان مازندران، نماینده دانشگاه علوم پزشکی مازندران و جمعی از خیرین در دفتر مدیر شبکه بهداشت برگزار و اعضای هیئت مدیره پس از تبادل نظرها انتخاب شدند.

دیدار مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان مازندران با امام جمعه شهرستان میاندورود
در روز یکشنبه مورخ 1397/9/18 راس ساعت 10:30 در دفتر امام جمعه شهرستان میاندورود جلسه ای با حضور امام جمعه محترم، مدیر شبکه بهداشت شهرستان و مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان پیرامون تشکیل مجمع خیرین سلامت شهرستان میاندورود برگزار شد.