افتتاح آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی روستایی شهدای سیمرغ و کلنگ خانه بهداشت قوژد در گناباد

 

 

بنا بر گزارش ارسالی در تاریخ 25/7/1394 با حضور امام جمعه شهرستان ورش ، دانشگاه و مسئولین ادارات طی مراسمی آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی روستایی شهدای سیمرغ با هزینه ای بالغ بر 900 میلیون ریال افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت .

قابل گفتن است مبلغ 700 میلیون ریال آن توسط خیرین و 150 میلیون ریال توسط دکتر احمدی رئیس دانشگاه از هزینه ولیمه سفر حج خویش تأمین گردیده است .

بر اساس همین گزارش در تاریخ 5/8/1394 کلنگ احداث یک باب خانه بهداشت روستای قوژد این شهرستان به زمین زده شد .

 

هزینه این خانه بهداشت با زیربنای 120 مترمربع توسط نیکوکار حاجی علی اکبر خطیبی به یادبود همسر مرحومش خانم زهرا تقی زاده نامگذاری احداث و تأمین خواهد شد .