•  

    تماس با ما

    71149000 (98+)

  •  

    ایمیل

    info@salamat-charity.ir

جلسه مشترک مجمع خیرین سلامت استان کردستان و حرکت های داوطلبانه دندانپزشکی

جلسه مشترک مجمع خیرین سلامت استان کردستان و حرکت های داوطلبانه دندانپزشکی

 

طی نشستی مشترک در مورخه 10/9/1397فیمابین مجمع خیرین سلامت استان کردستان و معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی با حضور ریاست محترم دانشگاه و معاونین محترم بهداشت ، درمان ، اجتماعی، غذا و دارو و همچنین کارشناسان و مسئولین بهداشت دهان و دندان، امور درمان و مدیر روابط عمومی دانشگاه درخصوص همکاری مجمع خیرین سلامت در جهت اجرای مطلوب تر و مستمر خدمت رسانی دندانپزشکی در مناطق کمتر برخوردار روستایی استان بحث و تبادل نظر بعمل آمد و مقرر گردید از جانب مجمع خیرین سلامت در جهت پشتیبانی اجرای طرح حمایت های لازم انجام پذیرد.