خراسان جنوبی

توزیع نمادین قلک های جمع آوری کمک جهت بیماران سرطانی برای اولین بار در کشور در بیرجند

حسین عنایتی با بیان اینکه اداره پست به عنوان رابط بین مردم و مجمع خیرین سلامت بوده است تصریح کرد: ایده طرح مذکور توسط خودمان در اداره پست بیرجند طراحی شده است

موسسه مالی میزان 500 میلیون ریال به مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی اهدا کرد

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت استان خراسان جنوبی ، محمود حسینی ، مدیر عامل مجمع خیرین سلامت این استان اظهار داشت : موسسه مالی و اعتباری میزان در یک اقدام خداپسندانه برای کمک به بیماران سرطانی که تحت پوشش این نهاد قرار دارند ، 500 میلیون ریال وجه نقد اختصاص داد.