•  

    تماس با ما

    71149000 (98+)

  •  

    ایمیل

    info@salamat-charity.ir

مدیرعامل مجمع خیران سلامت بروجرد گفت: بیمارستان امام خمینی(ره) به دستگاه وایداس مجهز شده است.

مدیرعامل مجمع خیران سلامت بروجرد افزود: برای خرید این دستگاه افراد خیر بروجردی مبلغ 950 میلیون ریال هزینه و آن را در اختیار بیماران قرار دادند.

ادامه مطلب...

گزارش 40 روزه مجمع خیرین سلامت بروجرد

گزارش 40 روزه مجمع خیرین سلامت بروجرد از تاریخ 16/12/92 لغایت 26/1/93

ادامه مطلب...

کمک به تجهیز بیمارستان امام خمینی (ره)


مدیر عامل مجمع خیرین سلامت بروجرد :از تاریخ افتتاح یعنی 91.12.23تاکنون بالغ بر5.754.700.650ریال جهت تجهیز بیمارستان امام خمینی (ره)جمع آوری و دراین بخش هزینه شده است