•  

    تماس با ما

    71149000 (98+)

  •  

    ایمیل

    info@salamat-charity.ir

دکتر قاضی زاده هاشمی در مورخه 1397/7/6 جهت افتتاح پروزه های مراکز درمانی وارد بهبهان شدند.وی در این سفر بیمارستان فریده بهبهانی و چند مرکز درمانی دیگر را افتتاح و از پروزه اورژانس پنج طبقه فاطمه الزهرا بازدید به عمل آوردند.