به گزارش روابط عمومی : 

دیدار رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گراش با مدیر عامل مجمع خیرین سلامت این شهرستان در این دیدار بحث پیرامون همکاری و تعامل هرچه یشتر مجمع خیرین سلامت با کمیته امداد این شهرستان بود در پایان آقای شهابی رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از مدیرعامل این مجمع به پاس همکاری و مساعدت تقدیر و قدر دانی نمودند.