•  

    تماس با ما

    71149000 (98+)

  •  

    ایمیل

    info@salamat-charity.ir

به گزارش روابط عمومی : 

دیدار رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گراش با مدیر عامل مجمع خیرین سلامت این شهرستان در این دیدار بحث پیرامون همکاری و تعامل هرچه یشتر مجمع خیرین سلامت با کمیته امداد این شهرستان بود در پایان آقای شهابی رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از مدیرعامل این مجمع به پاس همکاری و مساعدت تقدیر و قدر دانی نمودند.