•  

    تماس با ما

    71149000 (98+)

  •  

    ایمیل

    info@salamat-charity.ir
دستگاه پیشرفته ((فیکو چشم)) برای بیمارستان گراش توسط خیرین با مبلغ 400 میلیون تومان خریداری شد.

دکتر سیدجواد محقق معاون درمان دانشکده علوم پزشکی گراش در گفتگو با روابط عمومی در این باره گفت :

دستگاه ((فیکو چشم )) با کمک خیرین بزرگوار به مبلغ 400 میلیون تومان  خریداری شده و به بیمارستان امیرالمومنین (ع) گراش اهداء شد.

دکترمحقق در ادامه گفت:(( با راه اندازی این دستگاه پیشرفته عمل های آب مرئارید چشم به روش خاصی که طول دوره نقاهت و نتیجه عمل خیلی بهتری را بدنبال خواهد داشت انجام میشود.