•  

    تماس با ما

    71149000 (98+)

  •  

    ایمیل

    info@salamat-charity.ir((دستگاه کرانیوتوم)) مخصوص عمل جراحی مغز برای بیمارستان گراش خریداری شد.

دکتر سید جواد محقق معاون درمان دانشکده علوم پزشکی گراش درباره این خبرگفت:

این دستگاه که جمجمه را برای عمل جراحی مغز باز میکند با مبلغ 235 میلیون تومان توسط خیرین محترم برای بیمارستان خریداری شده و درحال استفاده است،

وی افزود ((خرید این دستگاه جدید سرعت عمل جراحی مغز را خیلی بالا برده و جان بیماران را نجات میدهد.))