•  

  تماس با ما

  71149000 (98+)

 •  

  ایمیل

  info@salamat-charity.ir

معاونان و مشاوران

قائم مقام

 • آقای سید عباس پورهاشمی - قائم مقام

معاونان

 • آقای اسماعیل غنیان - معاون هماهنگی امور استان ها
 • آقای بهرام کاظم زاده - معاون بین الملل  ، ارتباطات و امور مجلس
 • آقای سید محمد طباطبایی- معاون مشارکت های مردمی ، روابط عمومی و اطلاع رسانی
 • آقای علیرضا یزدانی - معاون اداری ، مالی وبرنامه ریزی 

مشاوران

 • آقای عبدالکریم فدایی اسلام - مشاور عالی دبیرکل درامور اجرایی
 • آقای عباس تاج آبادی - مشاور عالی دبیرکل
 • خانم دکتر شهلا بیات - مشاور عالی دبیرکل در امور بانوان
 • آقای صادق ناصری - مشاور عالی دبیرکل در امور جوانان
 • آقای دکتر سید علی ریاض - مشاور ویژه دبیرکل
 • آقای دکتر مصطفی پریدار - مشاور عالی دبیرکل