ارتباط با مسئولین مجمع خیرین سلامت کشور
فیلدهای ضروری *
آقای حسینعلی شهریاری - دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور
----------------------------------------------------------------------
آقای اسماعیل غنیان - معاون هماهنگی امور استان ها
----------------------------------------------------------------------
آقای بهرام کاظم زاده - معاون بین الملل ،ارتباطات و امور مجلس
----------------------------------------------------------------------
آقای سید محمد طباطبایی- معاون مشارکت های مردمی ، روابط عمومی و اطلاع رسانی
----------------------------------------------------------------------
آقای علیرضا یزدانی - معاون اداری ، مالی وبرنامه ریزی
----------------------------------------------------------------------
آقای عبدالکریم فدایی اسلام - مشاور عالی درامور اجرایی
----------------------------------------------------------------------
عبارت امنیتی برای جلوگیری از اسپم

* جمع دو عدد 10 و 15 ؟